Ranger Servival Club Dolacz do nas Relacje z zajec Plan szkolenia Poczta polowa Podreczniki Forum GRH

WYZNANIE WIARY RANGERA
Dobrowolnie zgłosiłem się na Rangera z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw związanych ze szkoleniem
Jestem świadom tego, że Ranger należy do elity i jestem gotów zawsze bronić honoru i poważania Rangerów
Nigdy nie zdradzę swoich kolegów
Będę zawsze czujny i sprawny, silny fizycznie i czysty duchowo
Z dumą chcę udowodnić że jestem żołnierzem specjalnie wybranym i dobrze wyszkolonym
W pełni szanuję moich przełożonych i wspieram ich jak mogę
Mundur i wyposażenie mam czyste i starannie pielęgnowane
Dzielnie występuję przeciwko wrogom mojego kraju
Nigdy nie pozwolę, aby ranny kolega dostał się w ręce wroga
Nie znam słowa poddać się


Stowarzyszenie "RANGER SURVIVAL CLUB" funkcjonuje od 1992 roku i ma charakter proobronny. Jest organizacją społeczną o charakterze non-profit i ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej. W 1995 roku Stowarzyszenie zawarło z Ministerstwem Obrony Narodowej porozumienie o współpracy - i dzięki temu zyskało w zakresie szkoleń nowe możliwości, głównie wynikające z uzyskania dostępu do wojskowych instruktorów oraz bazy szkoleniowej i sprzętu.

Misją Stowarzyszenia Ranger Survival Club jest:
 • Propagowanie patriotyzmu i kształtowanie postawy obywatelskiej
 • Zachowanie chlubnej tradycji oręża polskiego, krzewienie wiedzy i szacunku dla niej
 • Przysposobienie wojskowe młodzieży
 • Przygotowanie przyszłych kadr dla Wojska Polskiego i innych służb mundurowych
 • Zachowanie i rozwój umiejętności wojskowych żołnierzy rezerwy
 • Edukacja obronna społeczeństwa w zakresie powszechnej samoobrony i zwalczania klęsk żywiołowych.

  Swoje cele Stowarzyszenie Ranger Survival Club realizuje poprzez nieustanne szkolenie obronne i specjalistyczne swoich członków. Zajęcia szkoleniowe stanowią połączenie szkolenia wojskowego oraz przydatnych elementów sportu i innych dziedzin wiedzy specjalistycznej. Są to między innymi elementy:
 • Podstawowego (unitarnego) wyszkolenia żołnierza wojsk zmechanizowanych
 • Taktyki poddodziałów rozpoznawczych
 • Topografii i terenoznawstwa
 • Survivalu (przetrwania w niesprzyjających warunkach z minimalnym wyposażeniem)
 • Wyszkolenia strzeleckiego (zarówno w zakresie broni pneumatycznej jak i palnej)
 • Ogólnej sprawności fizycznej oraz walki wręcz
 • Technik wysokościowych, linowych, wspinaczki
 • Działania amfibijnego i wodnego
 • Narciarstwa alpejskiego, biegowego i ski-alpinizmu
 • Podstaw jazdy konnej
 • Wykorzystania pojazdów terenowych
 • Łączności
 • Pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Ochrony przed skażeniami i zagrożeń cywilizacyjnych

  Niezależnie od ciągłego procesu szkoleniowego swoich członków, Stowarzyszenie Ranger Survival Club prowadzi także - realizując współpracę ze szkołami i innymi instytucjami społecznymi - zajęcia skierowane do osób z zewnątrz. Mają one na celu popularyzację tematyki obronnej w społeczeństwie oraz podniesienie ogólnego poziomu wiedzy i sprawności w zakresie powszechnej samoobrony społeczeństwa.

  Stowarzyszenie Ranger Survival Club dysponuje znacznym zasobem sprzętu potrzebnego dla realizacji przedsięwzięć szkoleniowych. Są to między innymi: sprzęt pływający, narty, sprzęt łączności, liny i przyrządy alpinistyczne, zaplecze logistyczne (namioty, kuchnia polowa itp.), umundurowanie i wyposażenie indywidualne (wypożyczane na czas zajęć osobom, które go nie mają). Stowarzyszenie posiada także dwa ośrodki szkoleniowe ? w Kędzierzynie Koźlu oraz Prudniku.

  Podstawowym terenem działania Stowarzyszenia jest obszar południowej Polski - Śląska (Dolnego, Opolskiego i Górnego) oraz Małopolski. Zajęcia szkoleniowe organizowane są przede wszystkim w Sudetach (Kotlinie Kłodzkiej, Górach Opawskich i Górach Izerskich) a także na Wyżynie Śląskiej.

  Wszelkie pozyskane przez Stowarzyszenie środki finansowe - pochodzące ze składek i darowizn - przeznaczane są na rozbudowę bazy sprzętowej oraz dofinansowanie zajęć przeznaczonych dla młodzieży z niezamożnych rodzin.

  UWAGA

  Znajdziesz nas również na Facebook'u

  Facebook

  do góry

  Copyright Ranger Survival Club design by Priamus