Ranger Servival Club Dolacz do nas Relacje z zajec Plan szkolenia Poczta polowa Podreczniki Forum GRH

Jeżeli jesteś zainteresowany militariami, szkoleniem jednostek specjalnych i treningiem umiejętności wojskowych, jeżeli chcesz w przyszłości związać się z wojskiem lub innymi służbami mundurowymi, jeżeli szukasz prawdziwej przygody - Ranger Survival Club jest miejscem dla Ciebie!
Tylko wstąpienie do naszego Stowarzyszenia daje Tobie możliwość uczestniczenia w pełnym, całorocznym cyklu szkoleniowym, korzystanie z wielkiej bazy sprzętowej oraz wiedzy naszych instruktorów. Nie wahaj się! Podejmij wyzwanie i bądź gotów na przygodę życia!

ETAP 1 - STAŻ KANDYDACKI

Kandydatem może zostać osoba, która ma ukończone 18 lat , jest obywatelem Polski, nie była karana, a jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

Staż kandydacki trwa 1 rok. Przez ten czas kandydat ma obowiązek uczestniczenia przynajmniej w połowie zajęć szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie - jednak ważne jest, aby kandydat wziął udział w zajęciach specjalistycznych (stażu letnim, zimowym, wodnym, miejskim, chemicznym itp.).
Powinien również wykazać się zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia.
Kandydat posiada wszystkie prawa członka Stowarzyszenia - oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego i prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych, użytkować w niezbędnym zakresie sprzęt Stowarzyszenia, a także korzystać ze zniżek w odpłatności za szkolenia płatne w wymiarze takim jak członek.

ETAP - 2 CZŁONKOSTWO

Po ukończeniu rocznego stażu kandydat staje przed komisją instruktorską, która ocenia jego zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia oraz zasób wiedzy i umiejętności. Pozytywna ocena powoduje przyjęcie w poczet członków Ranger Survival Club.
Kandydat staje się Rangerem w stopniu szeregowego. Od tej pory ma prawo nosić klubową naszywkę i koszulkę. Może też brać udział w Walnym Zgromadzeniu, służy mu bierne i czynne prawo do władz Stowarzyszenia.

Wymagania wobec członków są jednak większe niż wobec kandydatów. Muszą oni nie tylko przodować w wyszkoleniu i pracy na rzecz Stowarzyszenia ale także służyć radą i pomocą młodszym kandydatom. Często będą im powierzane funkcje dowódcze i organizacyjne.

Członkowie muszą opłacać składki. W uzasadnionych wypadkach mogą zwrócić się do Zarządu o zwolnienie z tego obowiązku, oferując w zamian wykonanie określonych prac na rzecz Stowarzyszenia lub dostarczenie świadczeń rzeczowych w formie darowizny.

W wyjątkowych wypadkach możliwe jest skrócenie lub pominięcie stażu kandydackiego - szczególnie jeśli chętny do przystąpienia do Stowarzyszenia legitymuje się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności (wyniesionych np. z innych organizacji lub wojska) a także już wcześniej współpracował ze Stowarzyszeniem i wykazał się zaangażowaniem w jego działalność.

Negatywna ocena komisji co do kandydata może spowodować przedłużenie stażu lub - w razie rażąco lekceważącej postawy - wykluczenie z korpusu kandydatów.

ETAP 3 - CIĄGŁE SZKOLENIE

Rangerzy nie ustają w szkoleniu - zarówno w ramach Stowarzyszenia, jak i indywidualnie. Powinni uczestniczyć przynajmniej w połowie organizowanych zajęć ogólnoklubowych. W miarę nabywania doświadczenia powinni sami uczestniczyć w przygotowywaniu zajęć szkoleniowych (w zakresie szkoleniowym, logistycznym, organizacyjnym) lub nawet samodzielnie je organizować. Stopniowo też będą im powierzane funkcje instruktorskie. Mogą też wybrać dziedzinę, w której chcą się specjalizować (np. działania wodne, wysokościowe, zimowe itp.).

Zaangażowanie i praca na rzecz Stowarzyszenia oraz wiedza i umiejętności nagradzane są pochwałami oraz awansami na wyższe stopnie.

Rangerzy mogą również przystąpić do selekcji i spróbować zdobyć prawo do noszenia Czarnego Beretu.

Wielu z nas działa w Stowarzyszeniu od ponad 10 lat. Mamy nadzieję, że Ty również zwiążesz z nim swoje życie.

do góry

Copyright Ranger Survival Club design by Priamus