Ranger Servival Club Dolacz do nas Relacje z zajec Plan szkolenia Poczta polowa Podreczniki Forum GRH

Materiały szkoleniowe i Regulaminy pozwalają osobom spoza Stowarzyszenia przygotować się we właściwy sposób do uczestnictwa w zajęciach Ranger Survival Club. Natomiast dla kandydatów i Rangerów są stałym elementem indywidualnego szkolenia - wiedza teoretyczna i umiejętność praktycznego jej wykorzystania są bezustannie sprawdzane podczas manewrów, ćwiczeń i sprawdzianów. Nie wszystkie materiały szkoleniowe są publikowane w internecie - część z nich wydawana jest w formie książkowej. Jeżeli masz zamiar wziąc udział w zajęciach organizowanych przez Ranger Survival Club, powinieneś zapoznać się z opublikowanymi poniżej materiałami. Dobraliśmy ich temetykę w taki sposób, aby były przydatne i interesujące również dla osób niezainteresowanych szczególnie militarystyką.


Regulaminy:


Materiały szkoleniowe:


SURVIVAL, TURYSTYKA, AKTYWNOŚĆ OUTDOOR

 • Zasady podstawowe

  Proste reguły pozwalające ukierunkować swoje zachowanie w sytuacji kryzysowej. Jest to swoisty dekalog survivalowy, przydatny dla każdego niezaleznie od znajomości szczegołowych technik survivalu.

 • Działanie w wysokich temperaturach

  Zwięzły opis specyfiki przetrwania w klimacie gorącym. Potencjalne zagrożenia, metody przeciwdziałania, techniki zachowania zdrowia i dobrej kondycji w wysokich temperaturach.

 • Przetrwanie w warunkach zimowych

  Zwięzły opis specyfiki przetrwania w zimie. Potencjalne zagrożenia, metody przeciwdziałania, techniki zachowania zdrowia i dobrej kondycji w niskich temperaturach.

 • Podstawy wykorzystania nart biegowych

  Dobór i przygotowanie sprzętu narciarskiego, techniki jazdy na nartach biegowych, możliwe zagrożenia i praktyczne porady.

 • Proste sposoby przepowiadania pogody

  "Ludowe" metody przepowiadania pogody na podstawie obserwacji zjawisk atmosferycznych

 • Ochrona przed bronią masowego rażenia

  Opis działania najcześciej spotykanych środków toksycznych (bojowych i przemysłowych) oraz broni biologicznej. Algorytm zachowania w razie wystąpienia skażenia bądź zagrożenia skażeniem. Środki ochrony przed skażeniami i ich wykorzystanie.


  BRONIOZNAWSTWO I WYPOSAŻENIE

 • Przegląd broni strzeleckiej konfliktu w Kosowie

  Archiwalny materiał opisujący broń historycznego już konfliktu w Kosowie. Liczne ilustracje.

 • Odzież na lato

  Praktyczne porady dotyczące wyboru, użytkowania i konserwacji odzieży przeznaczonej do wykorzystania w klimacie gorącym.

 • Odzież na zimę

  Praktyczne porady dotyczące wyboru, użytkowania i konserwacji odzieży przeznaczonej do wykorzystania w klimacie gorącym.

 • Jak to bywało dawniej...

  Proponowany zestaw odzieży outdoorowej w wydaniu klasycznym - bez tkanin i materiałow hi-tech.

 • Wykorzystanie koni w działaniach specjalnych

  Pionierka praca omawiająca możliwości wykorzystania żołnierzy działających konno na współczesnym polu walki.


  PRZEWODNIK RANGERA

 • Czeskie umocnienia w Górach Orlickich

  Propozycja wycieczki śladem "Czeskiej Linii Maginota" w Górach Orlickich.


  WIEDZA WOJSKOWA

 • Znaki i sygnały - podręcznik

  Podręcznik omawia znaki i sygnały przekazywane przy pomocy gestów, znaki i sygnały przekazywane dźwiękiem i światłem, sygnały komunikacji z lotnictwem (w tym panele), alfabet Morse'a oraz sygnały do wykorzystania w warunkach niewoli. Liczne ilustracje.

 • Prawo wojenne - podręcznik

  Podręcznik wyczerpująco omawia wszelkie zagadnienia międzynarodowego prawa wojennego.

 • Maskowanie - instrukcja skrócona

  Instrukcja zwięźle omawia podstawowe aspekty maskowania - maskowanie żołnierza, maskowanie pojazdu, pozycji bojowej i punktu obserwacyjnego, maskowanie w warunkach szczególnych (zima, teren zurbanizowany)

 • Podręczne rozówki Polsko-Angielskie

  Rozmówki zawirają słowa i zwroty specjalistycznego języka wojskowego, podzielone na tematyczne działy (np. survival, broń i wyposażenie, komendy, łączność radiowa, pierwsza pomoc). Specjalna uproszczona transkrypcja fonetyczna pozwala na korzystanie z rozmówek przez osoby nie znające w ogóle języka angielskiego. Dodatkowo aneks - podstawowe zwroty po rosyjsku

 • Szkice i meldunki

  Instrukcja dotycząca sporządzania szkiców terenu, napisana przystępnym językiem i bogato ilustrowana - omawia spośób sporządzania szkicu z miejsca oraz szkicu drogi marszu. Dodatkowo omówienie metody sporządzania meldunków w formacie NATO.

 • Marsze na azymut

  Prosta instrukcja wykonywania marszu na azymut, wiele ilustracji.

 • Specyfika działań nieregularnych zimą

  Instrukcja omawia sposób przygotowania żołnierza do działania w zimie, podstawy wykorzystania nart śladowych, survival zimowy, konstruowanie specyficznych zapór inżynieryjnych.


  POZOSTAŁE

 • Śpiewnik Rangera

  Mała książeczka zawiera teksty zaśpiewów marszowych - tłumaczenia zaśpiewów amerykańskich (m.in. "O soldier", "Casey Jones", "Ranger") i tekstów powstałych w Ranger Survival Club (m.in. "Na kurs survivalu przybyłeś z daleka", "Zwiad", "Biegnij, biegnij razem z nami") oraz teksty tradycyjnych polskich piosenek wojskowych (m.in. "Jak to na wojence ładnie", "Siódma kompania")

 • Instrukcja użytkowania Prymusa

  Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania prymusa benzynowego będącego na wyposażeniu Rangera.


  UWAGA

  Wykorzystanie i kopiowanie całości lub części materiałow szkoleniowych bez zgody Klubu i autora jest zabronione i stanowi przestępstwo przeciwko prawom autorskim. Ranger Survival Club nie bierze odpowiedzialności za żadne urazy, wypadki i kłopoty z prawem jakiegokolwiek państwa spowodowane stosowaniem porad zawartych w niniejszych materiałach szkoleniowych.

  do góry

  Copyright Ranger Survival Club design by Priamus